Møter sakkyndig pasientene?

For å vurdere om det har vært svikt ved helsehjelpen, er det svært sjelden nødvendig at sakkyndig møter pasienten.

Sakkyndig skal vurdere om helsehjelpen var i samsvar med vanlig god medisinsk praksis på behandlingstidspunktet.

Høyesterett har slått fast at det da er de tidsnære bevisene som skal vurderes. Journaler og epikriser fra skadetidspunktet er tidsnære bevis. Det er derfor, i det i de fleste pasientskadesaker, verken nødvendig eller hensiktsmessig å møte pasientene for å vurdere om det var svikt ved helsehjelpen. Dette er i samsvar med god forvaltningspraksis.

Hvis det var svikt ved helsehjelpen, kan det i noen tilfeller være nødvendig å møte pasienten for å for eksempel vurdere grad av medisinsk invaliditet.

Dette er rollen til medisinsk sakkyndige i klager på pasientskadeerstatning

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring