Hva gjør en sakkyndig?

I en pasientskadesak vurderer den sakkyndige om helsehjelpen du har fått var i samsvar med vanlig god medisinsk praksis på behandlingstidspunktet.

Høyesterett har slått fast at det er de tidsnære bevisene som skal vurderes. Den sakkyndige vurderer derfor journaler og epikriser fra skadetidspunktet.

Hvis vi henter inn en sakkyndigvurdering, får du alltid kommentere den.

Dette er rollen til medisinsk sakkyndige i klager på pasientskadeerstatning

Webinar om sakkyndigrollen i klagesakene

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring