Tildelingsbrev og årsrapportar

Tildelingsbreva inneheld prioriteringar, resultatmål og rapporteringskrav frå Helse- og omsorgsdepartementet. Årsrapportane er ei samla oppsummering av aktivitetane og resultata våre til departementet.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Instruks


Nasjonalt klageorgan for helsetenesta blei oppretta 1. januar 2016. Dersom du treng ein årsrapport frå Klagenemnda for behandling i utlandet, Pasientskadenemnda, Preimplantsjonsdiagnostikknemnda eller Statens helsepersonellnemnd før 2016, send ein e-post til info@helseklage.no.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring