Apotekklagenemnda

Apotekklagenemnda kan behandle klager på vedtak etter kapittel 3–9 i apotekloven.

Apotekskilt på en bygning. Foto: Mostphotos

Klagesakene gjelder for eksempel:

Klage på vedtak må sendes til Direktoratet for medisinske produkter innen tre uker etter at du mottok det. Hvis de opprettholder vedtaket sitt, sendes klagesaken til Apotekklagenemndas sekretariat i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten for ny juridisk vurdering. Sekretariatet utreder og forbereder saken for nemnda.

Fra og med 1. juli 2023 kan nemndleder delegere myndighet til sekretariatet. Det betyr at sekretariat kan fatte vedtak på vegne av nemnda i enkelte saker.

Vedtak fra Apotekklagenemnda er endelige, men kan bringes inn for domstolene.

Informasjon om hvordan vi behandler klager på vedtak etter apotekloven:

Når er neste nemndmøte?

Apotekklagenemnda har møter ved behov, i forbindelse med møte i Statens helsepersonellnemnd.

Medlemmer av Apotekklagenemnda

Apotekklagenemnda er en uavhengig nemnd med syv medlemmer. Medlemmene er de samme som i Statens helsepersonellnemnd, bortsett fra at to av medlemmene med helsefaglig kompetanse byttes ut med to som har farmasøytisk kompetanse. Det er Helse- og omsorgsdepartementet som oppnevner nemndmedlemmene.

Medlemmer med farmasøytfaglig kompetanse til Apotekklagenemnda er:

Faste medlemmer

  • farmasøyt I: provisorfarmasøyt Tonje Krogstad, Nesoddtangen
  • farmasøyt II: apoteker Øyvind Haagensen, Kvaløya

Varamedlemmer

  • for farmasøyt I: apoteker Tor Erik Torbergsen, Harstad
  • for farmasøyt II: apoteker Stein Lorentzen-Lund, Oslo

Se Statens helsepersonellnemnd for fullstendig liste over nemndmedlemmer

Nemndas funksjonsperiode er fra 15. august 2022 til 15. august 2025.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring