Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Vi behandler klagesaker fra ni førsteinstanser og er sekretariat for fem nemnder. Vi er førsteinstans på søknader om preimplantasjonsdiagnostikk.

Informasjonskapsler og personvern