Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Vi behandler klagesaker fra blant annet Helfo, Helsedirektoratet, Norsk pasientskadeerstatning og Statens helsetilsyn. Vi er førsteinstans på søknader om preimplantasjonsdiagnostikk.

Informasjonskapsler og personvern