Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Vi behandler klager på vedtak fra 14 offentlige instanser og er sekretariat for Apotekklagenemnda, Klagenemnda for behandling i utlandet, Pasientskadenemnda og Statens helsepersonellnemnd.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring