Hva er en sakkyndig?

I pasientskadesaker er sakkyndig for eksempel en lege, tannlege eller annet helsepersonell som gir faglige vurderinger av helsehjelp.

Sakkyndige erklæringer er en del av det medisinske grunnlaget i saksbehandlingen. Erklæringene er avgjørende for at vi skal kunne treffe riktig vedtak, sikre god kvalitet og rettssikkerhet i saksbehandlingen.

Vi bruker kun uavhengige sakkyndige som er i klinisk praksis. Det betyr at en lege ikke kan være sakkyndig i en sak som gjelder behandlingsstedet hen jobber ved.

Vi bruker sakkyndige fra hele Norge. I noen saker bruker vi svenske eller danske sakkyndige.

Dette er rollen til medisinsk sakkyndige i klager på pasientskadeerstatning

 

Webinar om sakkyndigrollen i klagesakene

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring