Autorisasjon til helsepersonell

Helsepersonell som skal klage på vedtak om autorisasjon, må klage til Helsedirektoratet.

Et stetoskop ligger oppå noen papirer på et bord, bar bordet sitter en lege. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

For å kunne jobbe som helsepersonell i Norge trenger du autorisasjon eller lisens. Autorisasjon gir fulle rettigheter til å utføre yrket inntil fylte 80 år. 

Det er 33 yrkesgrupper med yrkestittel som krever autorisasjon i Norge. Klagesakene gjelder avslag på søknad om autorisasjon.

Skal du klage på et vedtak?

Klage på avslag om autorisasjon må sendes til Helsedirektoratet innen 3 uker etter at du mottok vedtaket. I klagen må du skrive hvilket vedtak du klager på, hva i vedtaket du klager på, hvorfor du klager og dokumentere eventuelle nye opplysninger i saken.

Helsedirektoratet går gjennom klagen din og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis vedtaket blir opprettholdt, sender de klagesaken til oss. Vi mottar, utreder og forbereder saker som skal behandles i Statens helsepersonellnemnd.

Helsedirektoratet

Hvordan behandler vi klagesaken?

Saksbehandlingen av klager som gjelder autorisasjon til helsepersonell

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring