Saksvolum

Oversikt over kor mange saker vi får inn kvart år per saksområde og kor mange saker vi handsamar.

2023

Talet på saker fordelt på saksområde i 2023
Sakstype Nye saker Handsama saker
Pasientskadenemnda 2244 2522
Statens helsepersonellnemnd 271 241
Apotekklagenemnda 2 2
Klagenemnda for behandling i utlandet* 32 26
Klagesaker frå Helfo** 1366 1646
Andre klagesaker 83 84

* Klagenemnda for behandling i utlandet blei lagt ned 1. januar 2024.
** Klagesaker frå Helfo inkluderer ankesaker til Trygderetten.

I 2023 mottok vi 3998 saker og handsama 4521 saker.

2022

Talet på saker fordelt på saksområde i 2022
Sakstype Nye saker Handsama saker
Pasientskadenemnda 2106 2723
Statens helsepersonellnemnd 220 181
Apotekklagenemnda 1 2
Klagenemnda for behandling i utlandet 18 20
Klagesaker frå Helfo* 1277 1452
Andre klagesaker 87 102

* Klagesaker frå Helfo inkluderer ankesaker til Trygderetten.

I 2022 mottok vi 3709 saker og handsama 4480 saker.

2021

Talet på saker fordelt på saksområde i 2021
Sakstype Nye saker Handsama saker
Pasientskadenemnda 2069 2671
Statens helsepersonellnemnd 188 214
Apotekklagenemnda 2 1
Klagenemnda for behandling i utlandet 23 23
Klagesaker frå Helfo* 1600 1846
Andre klagesaker 84 88

* Klagesaker frå Helfo inkluderer ankesaker til Trygderetten.

I 2021 mottok vi 3966 nye klagesaker og handsama 4843 saker.

2020

Talet på saker fordelt på saksområde 2020
Sakstype Nye saker Handsama saker
Pasientskadenemnda 2061 2095
Statens helsepersonellnemnd 314 199
Preimplantasjonsdiagnostikknemnda* 32 44
Apotekklagenemnda 1 0
Klagenemnda for behandling i utlandet 27 28
Klagesaker frå Helfo* 1506 1653
Andre klagesaker 94 110

* Preimplantasjonsdiagnostikknemnda blei lagt ned 1. juli 2020.
** Klagesaker frå Helfo inkluderer ankesaker til Trygderetten.

I 2020 mottok vi 4035 nye saker og handsama 4129 saker.

2019

Talet på saker fordelt på saksområde 2019
Sakstype Nye saker Handsama saker
Pasientskadenemnda 2059 1873
Statens helsepersonellnemnd 255 406
Preimplantasjonsdiagnostikknemnda 54 59
Apotekklagenemnda 0 0
Klagenemnda for behandling i utlandet 24 22
Klagesaker frå Helfo* 1415 1527
Andre klagesaker 139 208

* Klagesaker frå Helfo inkluderer ankesaker til Trygderetten.

I 2019 mottok vi 3946 nye saker og handsama 4095 saker.

2018

Talet på saker fordelt på saksområde i 2018
Sakstype Nye saker Handsama saker
Pasientskadenemnda 1718 1467
Statens helsepersonellnemnd 273 257
Preimplantasjonsdiagnostikknemnda 68 75
Apotekklagenemnda 0 0
Klagenemnda for behandling i utlandet 20 21
Klagesaker frå Helfo 1661 1102
Andre klagesaker 147 149

* Klagesaker frå Helfo inkluderer ankesaker til Trygderetten.

I 2018 mottok vi 3887 nye saker og handsama 3071 saker.

2017

Talet på saker fordelt på saksområde i 2017
Sakstype Nye saker Handsama saker
Pasientskadenemnda 1712 1549
Statens helsepersonellnemnd 339 232
Preimplantasjonsdiagnostikknemnda 52 40
Apotekklagenemnda 0 0
Klagenemnda for behandling i utlandet 15 29
Klagesaker frå Helfo 1439 386
Andre klagesaker 199 381

* Vi overtok klagesaker frå Helfo 1. januar 2017. Ankesaker til Trygderetten er inkludert i tallet.

I 2017 mottok vi 3756 nye saker og behandlet 2617 saker.

2016

Talet på saker fordelt på saksområde i 2016
Sakstype Nye saker Handsama saker
Pasientskadenemnda 1712 1075
Statens helsepersonellnemnd 191 181
Preimplantasjonsdiagnostikknemnda 34 32
Apotekklagenemnda 2 2
Klagenemnda for behandling i utlandet 20 4
Andre klagesaker 534 387

I 2016 mottok vi 2493 nye saker og handsama 1681 saker.


Oversikt over klagesakene vi handsamar og kven som er fyrsteinstans 

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring