Tildeling av masterstipend for høsten 2022

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten har gitt masterstipendet for høsten 2022 til Sverre Oldeide. Problemstillingen han skal skrive om er valg av metode som grunnlag for behandling i strid med god praksis.

En person skriver på en bærbar PC. Et paragraftegn står ved siden av PC-en. Foto: Mostphotos.

– Så fantastisk! Jeg ser frem til å få arbeide med dere til høsten, sier Sverre Oldeide da han får vite at han er tildelt stipendet.

Sverre studerer rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Han studerer også medisin, og skal skrive hovedoppgave på medisinstudiet høsten 2024.

Hvorfor har du valgt denne problemstillingen?

Oppgavens tema og problemstilling knytter seg til sviktvurderingen etter pasientskadeloven § 2 første avsnitt bokstav a.

– Jeg har valgt denne problemstillingen fordi jeg ønsker å se nærmere på hvor mye rom en behandler har i situasjoner hvor hen står overfor ulike behandlingsalternativer der ett eller flere av alternativene bare anerkjennes som «korrekt» av deler av det medisinske miljøet, sier Sverre.

Han synes at temaet er relevant for flere fagdisipliner, og at problemstillingen i seg selv er svært spennende:

– Med et medisinsk fagområde som preges av stadig raskere utvikling av nye behandlingsformer, synes det også å foreligge et klart behov for oppklaring av hvordan grensene for sviktvurderingen etter pasientskadeloven § 2 skal bestemmes i situasjoner med sprikende syn på hva som er korrekt behandling. Problemstillingen synes ikke å være tilstrekkelig avklart per i dag, og jeg håper at jeg gjennom min masteroppgave kan bidra til å skape noe klarere forhold her.

Vi gleder oss til å bli bedre kjent med Sverre, og ønsker han lykke til med oppgaven!

Skal du skrive masteroppgave i rettsvitenskap våren 2023?

Hvis du studerer du juss og skal skrive masteroppgave innenfor et eller flere av våre rettsområder, kan du søke om masterstipend! Stipendet vårt er på 15 000 kroner. Mottakeren får også tilbud om skriveplass hos oss og en intern veileder i inntil 20 timer.

Fristen for å søke om masterstipendet for våren 2023 er 30. november.

Les mer om masterstipendordningen og forslag til aktuelle problemstillinger

Publisert / Endret
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring