Nicholas Bertheau Solem får masterstipendet for våren 2024

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten gir Nicholas Bertheau Solem masterstipendet for 2024.

En person skriver på en bærbar PC. Et paragraftegn står ved siden av PC-en. Foto: Mostphotos.

Nicholas studerer ved Universitetet i Oslo, og er den første studenten som ikke studerer i Bergen som mottar stipendet vårt. I tillegg til stipendet får han også faglig veiledning.

– Interesse for forvaltningsrett og EØS-rett

Nicholas skal forske på gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner.

– Jeg undersøker hvor langt retten til fri bevegelighet rekker for innehavere av yrkeskvalifikasjoner, som for eksempel helsepersonell som søker om autorisasjon etter å ha studert i et annet land enn Norge, forteller han.

Han forteller videre at han er spesielt interessert i forvaltningsrett og EØS-rett, og forholdet mellom disse. Han ser frem til å besøke Bergen for å lære mer om hvordan reglene praktiseres og fungerer i det virkelige liv.

Vi ønsker Nicholas lykke til i arbeidet!

Skal du skrive masteroppgave i rettsvitenskap høsten 2024?

Hvis du studerer juss og skal skrive masteroppgave innenfor et eller flere av våre rettsområder, kan du søke om masterstipend. Stipendet vårt er på 15 000 kroner.

Følg med på nettsidene våre for neste utlysning.

Les mer om masterstipendordningen og forslag til aktuelle problemstillinger.

Publisert / Endret
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring