Maren Sørensen Thorsen har fått masterstipendet for våren 2023

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten har gitt masterstipendet for våren 2023 til Maren Sørensen Thorsen. Problemstillingen hun har valgt handler om helsekrav til førerkort i norsk rett sammenlignet med EØS-retten.

En person skriver på en bærbar PC. Et paragraftegn står ved siden av PC-en. Foto: Mostphotos.

Maren studerer rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen og skal skrive masteroppgaven de to neste semestrene.

– Takk for tildelingen av masterstipendet og muligheten for faglig veiledning og skriveplass! Det er stas, og jeg ser frem til et godt samarbeid, sa Maren da hun fikk vite at hun ble tildelt masterstipendet.

Ønsker å se om helsekravene i norsk rett er i strid med EØS-retten

Målet med oppgaven er å gi et større innblikk og forståelse for de ulike rettskildene en jurist må forholde seg til ved tolkningen av problemstillinger som er i grenseområdet mellom trygderett og EØS-rett.

– Jeg ønsker å se om dispensasjonsvurderingen for helsekravene til syn tolkes i strid med EU/EØS-regelverket. Jeg valgte denne problemstillingen etter praktikantoppholdet mitt i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, der jeg jobbet med problemstillinger knyttet til EØS. Jeg har en stor interesse for EØS-retten sett i sammenheng med norsk rett, noe som har kommet gradvis gjennom jobb i NAV, studietiden og praktikantopphold hos dere. Jeg har sett viktigheten av å se regelverkene i sammenheng, og ønsket å utforske det videre, sier Maren.

Fordi oppgaven er kompleks og det er mye å fordype seg i, ble Maren og hennes veileder ved universitetet enige om å øke oppgaven fra 30 til 60 studiepoeng.

– Ved å bruke et helt år på oppgaven, og ikke bare et halvt, vil den bli mer utfyllende og få større faglig tyngde. Dette blir et spennende år, jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven!

Vi ønsker Maren lykke til med skrivingen og gleder oss til å hjelpe henne på veien!

Skal du skrive masteroppgave høsten 2023?

Fristen for å søke om masterstipendet for høsten 2023 er 30. mai.

Les mer om masterstipendordningen og forslag til aktuelle problemstillinger

Publisert / Endret
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring