Ekspertgruppe skal vurdere pasientskadeordningen

Helse- og omsorgsdepartementet har etablert en ekspertgruppe for å evaluere pasientskadeordningen.

Løve utenfor Stortinget.

Norsk pasientskadeerstatning er ansvarlige for å behandle søknader om økonomisk erstatning fra staten til personer som har fått en skade etter svikt ved helsehjelp i det norske helsevesenet. Pasientskadenemnda, og nemndas sekretariat i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, behandler klager på vedtak fra Norsk pasientskadeerstatning.

Ekspertgruppen skal beskrive gjeldende rutiner for saksbehandling, vurdere utfordringer med disse rutinene, komme med anbefalinger om forbedringer og utrede konsekvenser av forslagene sine. Gruppen skal ha dialog med oss underveis.

Gjennomgangen skal ta utgangspunkt i dagens situasjon. Berørte skal involveres/høres underveis i arbeidet. Med berørte menes pasienter, pårørende og advokater.

Privatpersoner, organisasjoner og andre kan sende innspill.
Fristen er 1. mars.

Evaluering er oppfølging av et anmodningsvedtak i Stortingen 20. april 2023. Ekspertgruppen skal være ferdig med evalueringen innen 1. juli 2024.

Medlemmer i ekspertgruppen

  • Bjørn Henning Østenstad, professor ved Universitetet i Bergen (leder), Bergen
  • Camilla Dalland, avdelingsdirektør i Helfo, Nøtterøy
  • Janne Larsen, advokat i Roander & co, Oslo
  • Per Oretorp, assisterende generalsekretær/seniorrådgiver i Personskadeforbundet, Oslo
  • Ståle Onsgård Sagabråten, spesialist i allmennmedisin, Nesbyen
Publisert / Endret
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring