Hva er pasientskadeerstatning?

Norge er et av svært få land som utbetaler erstatning til pasienter som blir skadet etter svikt i helsetjenesten uavhengig av om noen kan lastes.

Pasientskadeerstatning er en økonomisk erstatning fra staten til personer som har fått en skade etter svikt ved helsehjelp i offentlig og/eller privat helsetjeneste, og som har hatt et økonomisk tap som følge av skaden.

Pasientskadeordningen sikrer at du får en nøytral juridisk vurdering av om skaden din gir rett til erstatning, og at du får den erstatningen du eventuelt har krav på.

Ordningen reguleres av pasientskadeloven. Det er gratis å søke om erstatning og å få behandlet en eventuell klage.

Det er Norsk pasientskadeerstatning (NPE) som behandler søknadene og utbetaler erstatningene. Hvis du er uenig i vedtaket til NPE, kan du klage innen 3 uker. Klagen sendes til NPE, som vurderer saken på nytt. Hvis de ikke kommer til et annet resultat, sender de saken til ny vurdering i Pasientskadenemnda ved sekretariatet i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

Nemnda er et domstollignende organ. Nemndmedlemmene har juridisk og medisinsk kompetanse. Ett av medlemmene er brukerrepresentant. Det er Helse- og omsorgsdepartementet som oppnevner nemndmedlemmene.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring