Hva er vilkårene for å få pasientskadeerstatning?

Hovedregelen for å få erstatning etter en pasientskade, er at det må ha vært svikt ved helsehjelpen, og at skaden har ført til et økonomisk tap på minst 10 000 kroner. Både skaden og tapet må skyldes svikten. Skaden må heller ikke være for gammel.

Du kan ikke få erstatning for skade eller sykdom du hadde fra før. Du kan heller ikke få erstatning fordi resultatet ikke ble som du ønsket. Det må ha skjedd noe som avviker fra den gjeldende medisinske praksisen eller retningslinjene.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring