Saken min er avsluttet. Kan den vurderes på nytt?

Når du har mottatt et vedtak fra Pasientskadenemnda, er saken avsluttet. Du kan ikke klage på dette vedtaket.

Du kan prøve saken for retten. Fristen for å ta ut stevning er 6 måneder fra du mottar vedtaket. Denne fristen er lovfestet. Det betyr at du ikke kan ta ut stevning etter at det har gått 6 måneder.

Hvis det foreligger nye og vesentlige opplysninger i klagesaken din, som ikke var kjent på vedtakstidspunktet, kan du søke om gjenopptak. Disse opplysningene må kunne føre til et annet resultat. Det er ikke nok at du er uenig i vedtaket, eller at for eksempel en medisinsk sakkyndig vurderer saken annerledes.

Krav om gjenopptak må være skriftlig. Husk å oppgi hva som er nytt i saken og saksnummeret ditt.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring