Kan jeg få saken gjenopptatt hvis jeg har tatt ut stevning?

Nei. Du kan kun ha én prosess gående.

Vi kan ikke vurdere klagesaken din på nytt dersom du har tatt ut stevning. Du må i tilfelle stanse rettsprosessen.

Hvis du har bedt om gjenopptak og så tar ut stevning, blir gjenopptakssaken avsluttet.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring