Turnustjeneste for å få autorisasjon som ortopediingeniør eller kiropraktor

Hvis du skal klage på vedtak om turnustjeneste for å få autorisasjon som ortopediingeniør eller kiropraktor, må du sende klagen til Helsedirektoratet.

En person ligger på en benk og får behandling av en fysioterapeut. I bakgrunnen sitter to personer og snakker foran en pc. Foto: Mostphotos.

Ortopediingeniørkandidater og kiropraktorkandidater må gjennomføre turnustjeneste for å få autorisasjon. Dersom turnustjenesten ikke blir godkjent, kan du klage på vedtaket.

Skal du klage på et vedtak?

Klage på vedtak om avslag må sendes til Helsedirektoratet innen 3 uker etter at du mottok vedtaket. I klagen må du skrive hvilket vedtak du klager på, hva du er uenig i og hvorfor.

Helsedirektoratet går gjennom klagen din og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis vedtaket blir opprettholdt, sender de saken til oss for ny juridisk vurdering.

Helsedirektoratet

Hvordan behandler vi klagesaken?

Saksbehandlingen av klager som gjelder turnustjeneste for å få autorisasjon som ortopediingeniør eller kiropraktor

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring