Turnusteneste for å få autorisasjon som ortopediingeniør eller kiropraktor

Dersom du skal klage på vedtak om turnusteneste for å få autorisasjon som ortopediingeniør eller kiropraktor, må du sende klagen til Helsedirektoratet.

En person ligger på en benk og får behandling av en fysioterapeut. I bakgrunnen sitter to personer og snakker foran en pc. Foto: Mostphotos.

Ortopediingeniørkandidatar og kiropraktorkandidatar må gjennomføre turnusteneste for å få autorisasjon. Dersom turnustenesta ikkje blir godkjent, kan du klage på vedtaket.

Skal du klage på eit vedtak?

Klager på vedtak om avslag må sendast til Helsedirektoratet innan 3 veker etter at du mottok vedtaket. I klagen må du skrive kva vedtak du klagar på, kva du er ueinig i og kvifor.

Helsedirektoratet går gjennom klagen din og vurderer om vedtaket skal gjerast om eller oppretthaldast. Dersom vedtaket blir oppretthalde, sender dei saka til oss for ei ny juridisk vurdering.

Helsedirektoratet

Korleis behandlar me klagesaka?

Saksbehandlinga av klager som gjeld turnusteneste for å få autorisasjon som ortopediingeniør eller kiropraktor

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring