Tilleggstakst ved spesialistgodkjenning i allmennmedisin

Leger som skal klage på vedtak om rett til tilleggstakst på bakgrunn av spesialistgodkjenning i allmennmedisin​, må klage til Helsedirektoratet.

En lege snakker med en pasient. Foto: Mostphotos.

For at du som spesialist i allmennmedisin skal kunne kreve tilleggstakster, må du i løpet av de siste fem årene ha fått godkjenning som spesialist eller godkjent etterutdanningsprogram i allmennmedisin i Norge.

Klagesakene gjelder avslag på rett til å utløse tilleggstakst.

Klage på vedtak om avslag på søknad om rett til å utløse tilleggstakst må sendes til Helsedirektoratet innen 3 uker etter at du mottok vedtaket. I klagen må du skrive hvilket vedtak du klager på, hva du er uenig i og hvorfor.

Helsedirektoratet går gjennom klagen din og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis vedtaket blir opprettholdt, sender de klagesaken til oss for ny juridisk vurdering.

Helsedirektoratet

Hvordan behandler vi klagesaken?

Saksbehandlingen av klager som gjelder tilleggstakst ved spesialistgodkjenning i allmennmedisin

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring