Tap av retten til å praktisere for trygdens regning

Behandlere som skal klage på vedtak om tap av retten til å praktisere for trygdens regning, må klage til Helfo.

Helsepersonell med hendene i lommen på arbeidsuniformen. Foto: Mostphotos.

Helseaktører med avtale om direkte oppgjør sender refusjonskrav til Helfo. Hvis Helfo avdekker feil i mottatte krav, kan de fatte vedtak om at behandler må betale tilbake beløpet som er utbetalt.

I de mer alvorlige tilfellene, kan Helfo også fatte vedtak om at behandleren mister rettet til å praktsere for trygdens regning. Det skjer når de ikke lenger har tillit til at behandleren forholder seg lojalt til regelverket, på bakgrunn av feilene behandler har gjort.

Klagesakene gjelder tap av retten til å praktisere for trygdens regning.

Skal du klage på et vedtak?

Klage på vedtak om tap av retten til å praktisere for trygdens regning må sendes til Helfo innen 6 uker etter at du mottok vedtaket. I klagen må du skrive hvilket vedtak du klager på, hva du er uenig i og hvorfor.

Helfo går gjennom klagen din og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis vedtaket blir opprettholdt, sender de klagesaken til oss for ny juridisk vurdering.

Helfo

Hvordan behandler vi klagesaken?

Saksbehandlingen av klager som gjelder tap av retten til å praktisere for trygdens regning

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring