Takst A9

Fysioterapeuter som skal klage på vedtak om rett til å utløse takst A9, må klage til Helsedirektoratet.

En fysioterapeut eller manuellterapeut jobber med skulderen til en pasient. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Klagesakene gjelder avslag på rett til å utløse takst for psykomotorisk fysioterapi (A9).

Skal du klage på et vedtak?

Klage på vedtak om avslag på rett til å utløse takst A9 må sendes til Helsedirektoratet innen 3 uker etter at du mottok vedtaket. I klagen må du skrive hvilket vedtak du klager på, hva du er uenig i og hvorfor.

Helsedirektoratet går gjennom klagen din og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis vedtaket blir opprettholdet, sender de klagesaken til oss for ny juridisk vurdering.

Helsedirektoratet

Hvordan behandler vi klagesaken?

Saksbehandlingen av klager som gjelder rett til å utløse takst A9

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring