Spesialistgodkjenning av leger og tannleger

Leger og tannleger som skal klage på vedtak om spesialistgodkjenning, må klage til Helsedirektoratet.

En lege som snakker med en pasient. Legen holder et nettbrett. Foto: Mostphotos.

Leger og tannleger som har tatt spesialistutdanning må søke om godkjenning.

Klagesakene gjelder avslag på spesialistgodkjenning.

Skal du klage på et vedtak?

Klage på avslag om spesialistgodkjenning for leger og tannleger må sendes til Helsedirektoratet innen 3 uker etter at du mottok vedtaket. I klagen må du skrive hvilket vedtak du klager på, hva i vedtaket du klager på, hvorfor du klager og dokumentere eventuelle nye opplysninger i saken.

Helsedirektoratet går gjennom klagen din og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis vedtaket blir opprettholdt, sender de klagesaken til oss. Vi mottar, utreder og forbereder saker som skal behandles i Statens helsepersonellnemnd.

Helsedirektoratet

Hvordan behandler vi klagesaken?

Saksbehandlingen av klager som gjelder spesialistgodkjenning for leger og tannleger

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring