Sertifisering av flygeledere

Flygeledere som skal klage på enkeltvedtak om legeattest, må klage til Luftfartstilsynet.

Et headset som ligger på et bord i et flytårn. Foto: Mostphotos

Klagesakene gjelder enkeltvedtak vedrørende legeattester som er fattet med hjemmel i forskrift om utdanning og sertifisering av flygeledere.

Skal du klage på et vedtak?

Klage på vedtak som gjelder legeattester må sendes til Luftfartstilsynet innen 3 uker etter at du mottok vedtaket. I klagen må du skrive hvilket vedtak du klager på, hva du er uenig i og hvorfor.

Luftfartstilsynet går gjennom klagen din og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis vedtaket blir opprettholdt, sender de klagesaken til oss for ny juridisk vurdering.
 

Luftfartstilsynet

Hvordan behandler vi klagesaken?

Saksbehandlingen av klager som gjelder sertifisering av flygeledere

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring