Særplass i eller utsettelse av turnustjeneste for fysioterapeuter

Fysioterapeuter som skal klage på vedtak om utsettelse av turnustjeneste eller søknad om særplass, må sende klagen til Statsforvalteren.

En fysioterapeut hjelper en mann med skulderen. Foto: Mostphotos.

Klagesakene gjelder avslag på søknad om utsettelse av turnustjeneste eller søknad om særplass. 

Skal du klage på et vedtak?

Klage på vedtak om avslag på søknad om utsettelse av eller særplass i turnustjeneste for fysioterapeuter må sendes til Statsforvalteren innen 3 uker etter at du mottok vedtaket. I klagen må du skrive hvilket vedtak du klager på, hva du er uenig i og hvorfor.

Statsforvalteren går gjennom klagen din og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis vedtaket blir opprettholdt, sender de klagesaken til oss for ny juridisk vurdering.

Statsforvalteren

Hvordan behandler vi klagesaken?

Saksbehandlingen av klager som gjelder utsettelse av turnusplass eller søknad om særplass for fysioterapeuter

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring