Reise- og flytteutgifter for LIS1-stilling og fysioterapiturnus

Leger i del 1 av spesialistutdanningen og fysioterapeuter som skal klage på vedtak om reise- og flytteutgifter i forbindelse med turnus, må klage til Helsedirektoratet.

Flytteesker og en sofa pakket inn i plast. Foto: Mostphotos.

Leger i del 1 av spesialistutdanningen og fysioterapeuter i turnus kan få dekket reise- og flytteutgifter i forbindelse med tiltredelse av LIS1-stillinger/turnus i helseforetak, privat opptreningsinstitusjon eller kommunehelsetjenesten.

Klagesakene gjelder avslag på dekning av reise- og flytteutgifter.

Klage på vedtak om avslag på søknad om reise- og flytteutgifter må sendes til Helsedirektoratet innen 3 uker etter at du mottok vedtaket. I klagen må du skrive hvilket vedtak du klager på, hva du er uenig i og hvorfor.

Helsedirektoratet går gjennom klagen din og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis vedtaket blir opprettholdt, sender de klagesaken til oss for ny juridisk vurdering.

Helsedirektoratet

Hvordan behandler vi klagesaken?

Saksbehandlingen av klager som gjelder reise- og flytteutgifter for LIS1-stilling eller fysioterapiturnus

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring