Refusjonskrav fra behandler (oppgjør)

Behandlere som skal klage på vedtak om refusjonskrav, må klage til Helfo.

Fysioterapeut behandler nakken til en pasient. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Helseaktører kan inngå avtale med Helfo om direkte oppgjør. Behandlere som har en avtale, sender refusjonskrav for det pasienten har rett til å få dekket etter den norske folketrygden. Du får utbetalt økonomisk oppgjør direkte fra Helfo, mens pasienten kun betaler egenandel for behandlingen til deg.

Klagesakene gjelder refusjonskrav fra behandler (oppgjør).

Skal du klage på et vedtak?

Klage på vedtak om refusjonskrav fra behandler må sendes til Helfo innen 6 uker etter at du mottok vedtaket. I klagen må du skrive hvilket vedtak du klager på, hva du er uenig i og hvorfor.

Helfo går gjennom klagen din og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis vedtaket blir opprettholdt, sender de klagesaken til oss for ny juridisk vurdering.

Helfo

Hvordan behandler vi klagesaken?

Saksbehandlingen av klager som gjelder refusjonskrav fra behandler (oppgjør)

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring