Refusjon av behandlingsutgifter

Personer og forsikringsselskaper som skal klage på vedtak om refusjon av behandlingsutgifter, må sende klagen til Helfo.

Fire forskjellige typer medisiner, kapsler og tabletter. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Medlemmer av folketrygden kan få hel eller delvis kompensasjon for nødvendige utgifter til helsetjenester. Helfo fatter vedtak etter folketrygdloven kapittel 5 på områdene:

  • legemidler
  • tannbehandling
  • frikort
  • bidrag til spesielle formål
  • behandling i utlandet

Klagesakene gjelder helt eller delvis avslag på refusjon av utgifter.

Hvis du lurer på hva som skal til for å få helsestønad, finner du informasjon om dette på helsenorge.no.

Skal du klage på et vedtak?

Klage på vedtak om avslag på refusjon av behandlingsutgifter til pasienter må sendes til Helfo innen 6 uker etter at du mottok vedtaket. I klagen må du skrive hvilket vedtak du klager på, hva du er uenig i og hvorfor.

Helfo går gjennom klagen din og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis vedtaket blir opprettholdt, sender de klagesaken til oss for ny juridisk vurdering.

Helfo

Hvordan behandler vi klagesaken?

Saksbehandlingen av klager som gjelder refusjon av behandlingsutgifter til pasienter

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring