Produkt- og prislister i blåreseptforskrifta

Leverandørar som skal klage på vedtak som gjeld produkt- og prislister etter blåreseptforskrifta, må klage til Helfo.

En person sjekker blodsukkernivået ved å stikke seg i fingeren med en måler. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Klagesakene frå leverandørar gjeld:

Skal du klage på eit vedtak?

Klager på vedtak som gjeld produkt- og prislister etter blåreseptforskrifta må sendast til Helfo innan 6 veker etter at du mottok vedtaket. I klagen må du skrive kva vedtak du klagar på, kva du er ueinig i og kvifor.

Helfo går gjennom klagen og vurderer om vedtaket skal gjerast om eller oppretthaldast. Dersom vedtaket blir oppretthalde, sender dei klagesaka til oss for ei ny juridisk vurdering.

Helfo

Korleis behandlar me klagesaka?

Saksbehandlinga av klager som gjeld produkt- og prislister etter blåreseptforskrifta

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring