Godkjenning som allmennlege med rett til trygderefusjon

Leger som skal klage på vedtak om godkjenning som allmennlege med rett til trygderefusjon, må klage til Helsedirektoratet.

En allmennlege sitter på kontoret og leser en journal på skjermen. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

For å arbeide som allmennlege med rett til trygderefusjon, må du ha autorisasjon, godkjenning som allmennlege eller være under veiledning for å få godkjenning.

Klagesakene gjelder avslag på godkjenning som allmennlege med rett til trygderefusjon.

Skal du klage på et vedtak?

Klage på vedtak om avslag på godkjenning som allmennlege med rett til trygderefusjon må sendes til Helsedirektoratet innen 3 uker etter at du mottok vedtaket. I klagen må du skrive hvilket vedtak du klager på, hva du er uenig i og hvorfor.

Helsedirektoratet går gjennom klagen din og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis vedtaket blir opprettholdt, sender de klagesaken til oss for ny juridisk vurdering.

Helsedirektoratet

Hvordan behandler vi klagesaken?

Saksbehandlingen av klager som gjelder godkjenning av allmennlege med rett til trygderefusjon

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring