Drift av privat røntgeninstitusjon

Hvis du skal klage på vedtak om å drive privat røntgeninstitusjon, må du klage til Helsedirektoratet.

En person håndterer en røntgenmaskin. Foto: Mostphotos.

Klagesakene gjelder avslag på søknad om etablering eller endring av medisinsk laboratorium og røntgeninstitutt.

Klage på vedtak om avslag på søknad om etablering eller endring av medisinsk laboratorium og røntgeninstitutt må sendes til Helsedirektoratet innen 3 uker etter at du mottok vedtaket. I klagen må du skrive hvilket vedtak du klager på, hva du er uenig i og hvorfor.

Helsedirektoratet går gjennom klagen og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis vedtaket blir opprettholdt, sender de klagesaken til oss for ny juridisk vurdering.

Helsedirektoratet

Hvordan behandler vi klagesaken?

Saksbehandlingen av klager som gjelder drift av privat røntgeninstitusjon

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring