Drift av privat røntgeninstitusjon

Dersom du skal klage på vedtak om å drive privat røntgeninstitusjon, må du klage til Helsedirektoratet.

En person håndterer en røntgenmaskin. Foto: Mostphotos.

Klagesakene gjeld avslag på søknad om etablering eller endring av medisinsk laboratorium og røntgeninstitutt.

Dersom du skal klage på eit avslag på søknad om etablering eller endring av medisinsk laboratorium og røntgeninstitutt, må du sende denne til Helsedirektoratet innan 3 veker etter at du mottok vedtaket. I klagen må du skrive kva vedtak du klagar på, kva du er ueinig i og kvifor.

Helsedirektoratet går gjennom klagen og vurderer om vedtaket skal gjerast om eller oppretthaldast. Dersom vedtaket blir oppretthalde, sender dei klagesaka til oss for ei ny juridisk vurdering.

Helsedirektoratet

Korleis behandlar me klagesaka?

Saksbehandlinga av klager som gjeld drift av privat røntgeninstitusjon

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring