Drift av filialapotek

Apotekkonsesjonær, driftskonsesjonær, apotek eller apoteker som skal klage på vedtak med grunnlag i apotekloven, må klage til Statens legemiddelverk. 

En apoteklogo. Foto: IsKa, Mostphotos.

Klagesakene gjelder avslag på drift av filialapotek.

Skal du klage på et vedtak?

Klage på vedtak etter apotekloven må sendes til Statens legemiddelverk innen 3 uker etter at du mottok vedtaket. I klagen må du skrive hvilket vedtak du klager på, hva du er uenig i og hvorfor.

Statens legemiddelverk går gjennom klagen din og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis vedtaket blir opprettholdt, sender de klagesaken til oss. Vi mottar, utreder og forbereder saker som skal behandles i Apotekklagenemnda.

Statens legemiddelverk

Hvordan behandler vi klagesaken?

Saksbehandlingen av klager som gjelder drift av filialapotek

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring