Avtalehjemmel for spesialister

Helsepersonell som skal klage på vedtak om tildeling av avtalespesialisthjemmel, må klage til det regionale helseforetaket som fattet vedtaket.

En øre-nese-hals-spesialist ser inni øret til en pasient. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

En avtalespesialist er privatpraktiserende spesialist, lege eller psykolog som har driftsavtale med et regionalt helseforetak. Avtalespesialister vurderer og behandler tilstander som ikke krever innleggelse, tilsvarende sykehusenes poliklinikker.

Klagesakene gjelder avslag på tildeling av avtalespesialisthjemmel.

Skal du klage på et vedtak?

Klage på vedtak om avslag på tildeling av avtalespesialisthjemmel må sendes til det regionale helseforetaket som fattet vedtaket innen 3 uker etter at du mottok det. I klagen må du skrive hvilket vedtak du klager på, hva du er uenig i og hvorfor.

Det regionale helseforetaket går gjennom klagen din og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis vedtaket blir opprettholdt, sender de klagesaken til oss for ny juridisk vurdering.

Regionale helseforetak

Hvordan behandler vi klagesaken?

Saksbehandlingen av klager som gjelder tildeling av avtalespesialisthjemmel

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring