Administrative reaksjoner mot helsepersonell

Helsepersonell som skal klage på vedtak om administrative reaksjoner, må klage til Statens helsetilsyn. 

En lege holder i endene på et stetoskop som henger rundt halsen. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Administrative reaksjoner mot helsepersonell er:

  • skriftlig advarsel
  • suspensjon av autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning
  • tilbakekall av autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning
  • begrensing av autorisasjon
  • suspensjon av retten til å rekvirere legemidler i gruppe A og B
  • tilbakekall av retten til å rekvirere legemidler i gruppe A og B

Skal du klage på et vedtak?

Klage på administrativ reaksjon må sendes til Statens helsetilsyn innen 3 uker etter at du mottok vedtaket. I klagen må du skrive hvilket vedtak du klager på, hva du er uenig i og hvorfor.

Statens helsetilsyn går gjennom klagen din og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis vedtaket blir opprettholdt, sender de klagesaken til oss. Vi mottar, utreder og forbereder saker som skal behandles i Statens helsepersonellnemnd.

Statens helsetilsyn

Hvordan behandler vi klagesaken?

Saksbehandlingen av klager som gjelder administrative reaksjoner mot helsepersonell

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring