Verdiane våre

Vi brukar verdiar for å byggje organisasjonsidentitet og felles kultur.

Illustrasjon av våre verdier, som er: faglig styrke, engasjert, respekt og dynamisk. Forbokstavene utgjør ordet ferd.

Verdiane våre er:

  • fagleg styrke
  • engasjert
  • respekt
  • dynamisk

Forbokstavane i verdiane utgjer ordet ferd. Ordet er eit symbol på både utviklinga av Nasjonalt klageorgan for helsetenesta og utviklinga til den enkelte medarbeidar.

Verdigrunnlaget ligg til grunn for all verksemda vår og har ei sentral tyding for alle medarbeidarane våre.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring