– Vi er gode til å lære av hverandre

Jane liker at det er enkelt å dele sine erfaringer med andre ansatte. Hun synes det er spennende å jobbe her fordi hun alltid utvikler seg.

Bilde av Jane Irgan Huse. Foto: Cecilie Bannow.

Jane jobber i avdeling for fag og utvikling. Hun er med på flere prosjekter, og er blant annet personvernombud. Hun har jobbet i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten siden 2017.

– Avdeling for fag og utvikling fungerer som en støtte for fagområdene. Vi hjelper til med fagspørsmål og er med på å fatte beslutninger der det er usikkerhet rundt problemstillinger. Vi gir også innspill til lovendringer, uttaler oss om høringer og holder kontakten med Sivilombudet.

Hun synes det har vært spennende å være med fra starten, og ha muligheten til å jobbe i et større juristmiljø.

– Jeg startet her fordi det var en ny, stor organisasjon her i Bergen. Det har vært en attraktiv juristarbeidsplass som har vært spennende å få være med å bygge opp.

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er Bergens største samlede fagmiljø for jurister.

Tar vare på brukerne sine opplysninger

Som personvernsansvarlig føler Jane på mye ansvar. Hun forteller at personvern er viktig fordi sakene vi behandler inneholder mange personlige opplysninger, og særlig helseopplysninger.

– Som personvernombud gir jeg råd og veiledning om hvordan vi skal behandle personvernsopplysninger.

– Det er mange personlige opplysninger i sakene vi behandler, derfor er det viktig at vi tar vare på brukerne sine opplysninger på en lovlig og rettferdig måte.

Forbedrer kommunikasjonen vår

Jane er med i klarspråkgruppen som jobber med å forbedre kommunikasjonen vi har med brukerne.

– Klarspråkgruppen har som mål å skape god tekstlig formidling blant de ansatte. Vi ønsker å ha en god dialog med brukeren, da er det viktig at vi utrykker oss på en forståelig måte. Tekst er den viktigste kommunikasjonsformen vi har, derfor må vi fremstå forståelig.

Hun forteller at de har gjort flere tiltak for å skape forbedring.

– I klarspråkgruppen har alle en lik rolle. Hver avdeling har hver sin representant som jobber med klarspråk. Vi ønsker å bidra til et kontinuerlig bedre språk. Gruppen jobber med ulike tiltak, blant annet har vi vært inne i alle avdelinger i organisasjonen og holdt presentasjoner om månedens språktema.

Høy kompetanse blant de ansatte

Du er med på mange prosjekter, hvor kommer engasjementet ditt fra?

– Jeg har alltid vært en engasjert person, men det er ekstra motiverende når jeg kan jobbe med flinke folk og spennende saker.

Hvorfor vil du anbefale denne arbeidsplassen?

– Vi er gode til å samarbeide og det er høy kompetanse blant de ansatte. Det skjer stadig nye endringer som gjør at vi må utvikle oss, derfor er det så bra at vi får tid og rom til å lære det vi trenger for å kunne gjøre en god jobb.

Publisert / Endret
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring