Stevninger

En stevning blir ikke alltid tatt ut i samme år som nemndvedtaket er fattet. Tallene her tar ikke hensyn til dette, men viser antall mottatte stevninger per år delt på antall vedtak fattet av nemnda samme år.

Antall og andel stevninger av staten ved Pasientskadenemnda
År Antall stevninger Andel stevninger
2023 203 8 %
2022
207 8 %
2021 188 7 %
2020 133 6,4 %
2019 121 6,5 %
2018 97 6,6 %
2017 152 10,1 %
2016 103 10,3 %
2015 192 13,8 %
2014 181 8,7 %
2013 190 12,1 %
2012 175 12 %

 

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring