Rettssaker

Oversikt over dommer, anker og frifinnelser i rettssaker på pasientskadeområdet.

Det er tvisteloven som regulerer saksbehandlingen i rettssakene. Det betyr at advokaten som representerer Pasientskadenemnda skal argumentere for nemndas syn.

Dommer og anker

Pasientskadenemnda anker kun prinsipielle saker, og saker hvor det er uenighet om den juridiske og medisinske vurderingen.

Dommer og anker på pasientskadeområdet
År Totalt antall dommer Totalt antall anker Anker
PSN
Anker pasient PSNs andel av alle anker
2022
63 25 8 17 32 %
2021 59 25 8 17 32 %
2020 44 18 5 13 28 %
2019 46 16 6 10 38 %
2018 75 23 4 19 17 %
2017 66 24 8 16 33 %
2016 98 52 16 36 30 %
2015 78 30 7 23 23 %
2014 83 33 12 21 36 %

Antall dommer inkuderer dommer som ikke er rettskraftige.

Frifinnelser

Frifinnelsesprosenten regnes ut fra sakene det har vært hovedforhandling i. 

Frifinnelsesprosent for Pasientskadenemnda
År Antall Prosent
2022
26 55 % *
2021 34 81 %
2020 24 76 %
2019 25 69 %
2018 43 61 %
2017 37 68 %
2016 54 77 %
2015 30 68 %
2014 62 76 %
2013 43 57 %

* Økt antall utmålingssaker med små endringer i erstatningsbeløpet (regnes som tap).


Gjennomsnittlig frifinnelsesprosent i rettskraftige dommer er rundt 70 prosent. Dette tolker vi til at regelverket blir praktisert riktig i forvaltningen.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring