Rettssaker

Oversikt over dommer, anker og utfallet i rettskraftige dommer på pasientskadeområdet.

Det er tvisteloven som regulerer saksbehandlingen i rettssakene. Det betyr at advokaten som representerer Pasientskadenemnda skal argumentere for nemndas syn.

Dommer og anker

Antall dommer inkluderer dommer som ikke er rettskraftige.

Dommer og anker på pasientskadeområdet
År Dommer  Anker  Anker PSN Anker pasient
2023 82 41 16 25
2022
64 25 8 17
2021 59 25 8 17
2020 44 18 5 13
2019 46 16 6 10
2018 75 23 4 19
2017 66 24 8 16
2016 98 52 16 36
2015 78 30 7 23
2014 83 33 12 21

Pasientskadenemnda anker kun prinsipielle saker, og saker hvor det er uenighet om den juridiske og medisinske vurderingen.

Rettskraftige dommer

Utfallet i rettskraftige dommer 
År Frifunnet Delvis frifunnet Tapt Totalt
2023 37 10 21 68
2022 22 8 17 47
2021 33 2 7 42
2020 23 1 7 31
2019 22 6 8 36
2018 41 4 26 71
2017 35 4 14 53
2016 51 6 13 70
2015 27 6 11 44

Gjennomsnittlig frifinnelsesprosent i rettskraftige dommer er rundt 70 prosent. Dette tolker vi til at regelverket blir praktisert riktig i forvaltningen.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring