Forlikte saker

Den vanligste årsaken til forlik, er at det kommer fram nye opplysninger som ikke har vært kjent tidligere eller at saken blir bedre belyst under bevisførselen.

Hvis de nye opplysningene viser at pasienten har krav på pasientskadeerstatning, eller mer erstatning enn det allerede er utbetalt, forliker vi saken.

Forlik skjer som oftest før hovedforhandling, men i noen få saker inngås det forlik etter at hovedforhandlingene er påbegynt.

Antall og andel forlikte saker
År Antall Prosent
2023 54 27 %
2022
38 18 %
2021 40 27 %
2020 28 28 %
2019 27 23 %
2018 26 17 %
2017 32 22 %
2016 42 24 %
2015 46 28 %
2014 53 29 %
2013 62 34 %
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring