Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten vant statens klarspråkspris for 2023!

– Vinneren ser på klarspråk som en del av samfunnsoppdraget og har gjort en fremragende innsats, skriver juryen i begrunnelsen.

Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung sammen med direktør Anita Giæver Hansen og senior kommunikasjonsrådgiver Britt Kristin Ese. Foto: Digitaliseringsdirektoratet.
Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung sammen med direktør Anita Giæver Hansen og senior kommunikasjonsrådgiver Britt Kristin Ese. Foto: Digitaliseringsdirektoratet.

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet har siden 2009 delt ut klarspråksprisen til et statsorgan som gjør en ekstraordinær klarspråksinnsats. Prisen for 2023 ble delt ut av statsråd Karianne Oldernes Tung under et fagseminar om klarspråk, demokrati og deltakelse.

– Det er utrolig gøy at innsatsen vår blir lagt merke til! Klarspråksprisen er både en anerkjennelse av jobben vi har gjort hittil, og motivasjon til videre arbeid. Vi er veldig stolte, og håper at klarspråksarbeidet vårt kan inspirere andre, sier direktør Anita Giæver Hansen.

Språket er vårt viktigste arbeidsverktøy

Sakene vi behandler gjelder komplisert juss og medisin, og avgjørelsene våre kan ha stor innvirkning på livssituasjonen til klageren. Det er derfor viktig at informasjonen fra oss er skrevet i et klart og forståelig språk. 

– Språket er det viktigste arbeidsverktøyet vårt. Vi jobber systematisk med klarspråk i hele organisasjonen. Dette er en del av kulturen vår, og det kontinuerlige forbedringsarbeidet vårt, sier Anita.

Dette er juryen begrunnelse

Årets prisvinner er et statsorgan som gjennom arbeidet sitt viser entusiasme og en positiv innstilling. Statsorganet jobber jevnt og systematisk. Alle ansatte har ansvar for klarspråk, og språkarbeidet inngår i rapporteringa til toppledelsen. Slik blir arbeidet viktig for hele organisasjonen.

Statsorganet er opptatt av å sikre seg riktig kompetanse. Klarspråk er en del av referansesjekken når jobbsøkere er inne til intervju, og nyansatte får innføring i klarspråk på introduksjonsdagen. Alle ansatte får delta i spørreundersøkinger for å kartlegge hva slags effekt klarspråksarbeidet har internt.

Uklart språk kan få store rettslige konsekvenser for innbyggerne, noe dette statsorganet arbeider bevisst for å unngå. Jurister, samfunnsvitere og saksbehandlere gjør en tverrfaglig innsats for å sørge for at tekster og tjenester blir så gode som mulig. Gjennom brukerundersøkelser kan statsorganet bevise at arbeidet har båret frukter.

Statsorganet arbeider systematisk for å etterleve bestemmelsene i språkloven. Språk er et integrert tema i ulike prosesser som innkjøp, rekruttering, malarbeid og nettsideutvikling. Alle avdelinger har nynorskgrupper der ansatte kan jobbe sammen og dele kompetanse.

Årets prisvinner arbeider vitenskapelig med språk og bruker metoder som fungerer. Vinneren ser på klarspråk som en del av samfunnsoppdraget og har gjort en fremragende innsats.

Klarspråksprisen for staten 2023 går til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

Publisert / Endret
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring