Korleis er gangen i ei klagesak om pasientskadeerstatning ?

Vi får ein del spørsmål om pasientskadesaker og gangen i ei klagesak. Vi har difor laga ein liten informasjonsfilm og eit eige område med svar på ofte stilte spørsmål om pasientskadeordninga.

 

Under Pasientskadenemnda finn du nyttig informasjon om behandlinga av klager på vedtak i pasientskadesaker.

Der finn du også informasjon om korleis nemnda er sammensett, når neste nemndmøte er og svar på andre ofte stilte spørsmål om pasientskadesaker og pasientskadeordninga.

Publisert / Endret
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring