Dom fra Høyesterett: Ingen fradrag i erstatningen som følge av forsikringsutbetaling

Høyesterett kom til at det i denne konkrete saken ikke var grunnlag for å gjøre fradrag i erstatningen etter «kan-fradragsregelen».

Norges Høyesterett sett utenfra. Foto: Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

9. februar 2023 avsa Høyesterett dom i en pasientskadesak som gjaldt om det kan gjøres fradrag for utbetalte livsforsikringer i forsørgertapserstatning, HR-2023-268-A.

Høyesterett uttaler at det ikke skal gjøres fradrag for utbetalte livsforsikringer i forsørgertapserstatning dersom utbetalingene er på 15 G eller mindre for voksne og 5 G eller mindre for barn.

Ved forsikringsutbetalinger til etterlatte ut over dette nivået skal det vises atskillig varsomhet med å gjøre fradrag for forsikringsytelser.

Ifølge Høyesterett var det i denne konkrete saken derfor ikke grunnlag for å gjøre fradrag i erstatningen etter «kan-fradragsregelen» i lov om skadeserstatning.

Publisert / Endret
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring