Doktorgrad: Har forsket på samarbeidet mellom farmasøyter og fastleger

24. mai disputerte Hilde Rakvaag for doktorgraden sin ved Universitet i Bergen. Rakvaag jobber som rådgivende farmasøyt hos oss.

Hilde Rakvaag

Avhandlingen hennes, Interpersonal Barriers to and Facilitators of Interprofessional Collaboration: Insights from community pharmacists’ and general practitioners’ positioning of themselves and each other, tar for seg samarbeidet mellom apotekfarmasøyter og fastleger.

Fant både utfordringer ved samarbeid og måter å forbedre samarbeid på

Avhandlingen identifiserer både samarbeidsutfordringer og mulige måter å forbedre samarbeidet på.

Rakvaag peker blant annet på at fastleger ikke kjenner godt nok til farmasøytenes kompetanse og hva de kan bidra med. Det har også vært en historisk maktubalanse mellom de to profesjonene. Dette er hindre for samarbeid.

En proaktiv tilnærming fra farmasøytene overfor legene, og at farmasøytene erkjenner ansvar for sine faglige anbefalinger, ser ut til å kunne fremme samarbeid. Funnene i avhandlingen viser at det å skape anledninger hvor de to profesjonene kan møtes og bli kjent med hverandres roller og kompetanse er viktig med tanke på å fremme et godt samarbeid.

Du kan lese hele avhandlingen på Universitetet i Bergen sine nettsider.

Publisert / Endret
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring