– Det er viktig at tekstene er utformet med et tydelig og klart språk

Vi har snakket med Kathrine, som er saksbehandler og en del av standardtekstgruppen for pasientskadesaker.

Bilde av Kathrine Meitzner.

Kathrine er juridisk seniorrådgiver i en av avdelingene som jobber med pasientskaderett. Hun begynte å jobbe hos oss i 2018, og primæroppgaven hennes er saksbehandling.

Ved siden av saksbehandlingen er hun også engasjert i andre oppgaver. Blant annet er hun tillitsvalgt i styret til Juristforbundet hos oss, og hun er med i en gruppe som jobber med klarspråk i hele organisasjonen. Hun jobber også med standardtekst på pasientskadeområdet, et arbeid hun beskriver som veldig lærerikt og gøy.

– Handler om rettssikkerhet

– Hva er standardtekst? 

– Vi skriver jo stort sett vedtak her hos oss. Selv om vi behandler hver enkelt sak individuelt, er det en del felles ting som må være med. For eksempel gjengivelse av rettsregelen og informasjon om klagerens rettigheter.

– For disse faste tekstene har vi laget standardtekster eller maltekster. Det er tekster som går igjen, og som er kvalitetssikret. Den enkelte saksbehandler kan og skal bruke disse tekstene uten at de trenger å tilpasses noe særlig i saken.

For saksbehandleren virker standardtekst som et effektivitetsgrep. For klageren handler det om rettssikkerhet. 

– For at klageren skal kunne ivareta sine rettigheter, er det nødvendig at de forstår hva som står i brevene som kommer fra oss. Derfor er det viktig at de tekstene vi bruker er utformet i et tydelig og klart språk – som er tilpasset brukeren.

– Prinsippet om likebehandling er også viktig. Pasienter skal få den samme informasjon og sakene skal behandles ut ifra det samme utgangspunktet. Gode standardtekster bidrar til dette.

Du kan lese mer om klarspråk på språkrådet sine nettsider.

Språkgrupper jobber med faste tekster

I Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten finnes det to faste arbeidsgrupper som jobber med standardtekst. Her møtes fire ansatte ukentlig for å jobbe med, og utvikle, standardtekstene. I perioden 2021–2022 gjorde de et større arbeid for å forbedre alle tekstene på fagområdet.

– Hvordan jobber dere?

–  Vanligvis møtes vi og går igjennom innspill vi har fått. Som regel kommer innspillene fra andre saksbehandlere eller fra nemnda. Vi jobber også med kontinuerlig forbedring av tekstene våre. Arbeidet inneholder alt fra nyanser i formuleringer, til større prosjekter og tekster.

Så dere jobber helt ned på detaljnivå?

– Ja, det er ofte der det ligger rom for misforståelser og uklarheter. Særlig knyttet opp til jus og medisin er det ofte nyansene det kan være vanskelig å forstå.

– Mange grunner til å ville jobbe her

Kathrine har jobbet hos oss i mange år, og da hun begynte var det en stor motivasjonsfaktor at organisasjonen var relativt ny og at hun kunne være med å forme den.

– Hva vil du si til de som vurderer å søke her? 

– Det er mange grunner til å ville jobbe her. Det er et faglig sterkt miljø, vi er et av de største helserettsmiljøene i Norge, og den største juristarbeidsplassen i Bergen. Det er så mange kloke og engasjerte hoder her, så det er mange å lære av. Det er også et veldig godt sosialt miljø, med mye kjekt som skjer.

Publisert / Endret
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring