Kan jeg prøve saken min for retten?

Etter at saken din er vurdert og ferdig behandlet av både Norsk pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda, kan du ta ut stevning og prøve saken din for domstolene.

Søksmålsfristen er seks måneder fra du mottok vedtaket. Fristen er lovfestet. Det betyr at du ikke kan ta ut stevning etter at det har gått seks måneder.

Riktig saksøkt part er staten ved Pasientskadenemnda.

Webinar om rettssakene på pasientskadeområdet

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring