Kan jeg få erstatning selv om det ikke var svikt ved helsehjelpen?

Medisinsk behandling innebærer normalt en risiko for skade eller komplikasjon. Du kan ikke få erstatning for skader eller komplikasjoner som er kjente risikoer.

I noen unntakstilfeller kan du få pasientskadeerstatning selv om det ikke har vært svikt ved helsehjelpen. Da må skaden være både særlig stor og særlig uventet, og det må være et betydelig misforhold mellom det du ble behandlet for og det du ender opp med av skader. Det må også være sammenheng mellom behandlingen og skaden.

I slike saker vurderer vi det medisinske grunnlaget for behandlingen, omfanget av skaden, hvor ofte skaden skjer, og om komplikasjonen er kjent.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring