Kan jeg få dekket sakskostnader og utgifter til advokat?

Hvis du får helt eller delvis medhold i klagesaken din, kan du ha krav på å få dekket vesentlige kostnader som har vært nødvendig for å få endret vedtaket.

I pasientskadesaker kan du i særlige tilfeller få dekket nødvendige og rimelige utgifter til advokat, selv om du ikke får medhold i klagen. Særlige tilfeller kan være dersom du har vesentlige problemer med å forstå innholdet i sakens dokumenter eller av andre grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring