Jeg vil klage på vedtaket til Norsk pasientskadeerstatning. Hva gjør jeg?

Hvis du skal klage på et vedtak, må du klage til Norsk pasientskadeerstatning innen tre (3) uker etter at du mottok vedtaket. I klagen må du skrive hvilket vedtak du klager på, hva du er uenig i og hvorfor.

Norsk pasientskadeerstatning går gjennom klagen din og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes.

Dersom vedtaket blir opprettholdt, sender de klagesaken til Pasientskadenemnda ved sekretariatet i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten for ny juridisk vurdering av det som du klager på.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring