Hvor mye kan jeg få i pasientskadeerstatning?

Beregning av erstatningen er individuell. Det er derfor ikke mulig å si hvor stor erstatningen blir etter en bestemt skade. Erstatningsutmålingen skjer etter reglene i skadeserstatningsloven og alminnelige erstatningsrettslige regler.

Dersom du har rett på pasientskadeerstatning, er grunnregelen at du økonomisk skal stilles som om skaden ikke var skjedd. Du skal heller ikke stilles økonomisk gunstigere enn om skaden ikke hadde skjedd. Økonomiske fordeler ved skaden, slik som skattefordel eller utgiftbesparelser, trekkes derfor fra ved beregningen.

Prinsippet om full erstatning er først og fremst et juridisk begrep, som ikke et økonomisk begrep.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring