Hvem utbetaler pasientskadeerstatningen?

Det er Norsk pasientskadeerstatning som utbetaler erstatningen.

Norsk pasientskadeerstatning er erstatningsrettslig ansvarlig for alle pasientskader som omfattes av pasientskadeloven.

Pasientskadeordningen finansieres over statsbudsjettet og gjennom tilskudd fra de regionale helseforetakene, fylkene og kommunene. Alle virksomheter og autorisert helsepersonell som gir helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten, er også pliktig til å betale tilskudd til pasientskadeordningen.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring