Hvem kan jeg kontakte dersom jeg mener jeg har fått en skade etter helsehjelp?

Oversikt over hvem du kan kontakte dersom du mener du har fått en skade etter helsehjelp eller ikke har fått hjelpen du har krav på?

Behandler eller behandlingssted

Hvis behandleren har gitt deg avslag på noe du ba om, eller tatt en annen avgjørelse som du er uenig i, kan du sende en rettighetsklage. Denne klagen sender du først til legekontoret, sykehuset eller behandlingsstedet du vil klage på. Da får de mulighet til å endre avgjørelsen sin, dersom de er enig i klagen din. Hvis de opprettholder sin avgjørelse, sendes klagen automatisk videre til Statsforvalteren.

Dersom du mener at det kan ha skjedd en svikt i helsetjenesten, kan du ta dette opp direkte med behandlingsstedet.

Statsforvalteren

Hvis det har skjedd noe som du mener er feil ved behandlingen eller omsorgen du har fått, kan du be Statsforvalteren opprette en tilsynssak.

Pasienter, brukere eller pårørende som opplever at de ikke får helsetjenestene de har krav på eller er uenig i helsetjenestens vurdering av behandlingsbehovet, kan klage til Statsforvalteren.

Hvordan klage på helse- og omsorgstjenester?

Statens helsetilsyn og Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Pasienter, brukere og nærmeste pårørende kan varsle Statens helsetilsyn og Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten om dødsfall og svært alvorlige skader etter hendelser som har sammenheng med helsehjelp.

Les mer om varsel ved alvorlige hendelser på helsenorge.no

Norsk pasientskadeerstatning

Hvis du mener at du har fått en skade etter svikt ved helsehjelp og har hatt et økonomisk tap på minst 10 000 kroner på grunn av skaden, kan du ha rett på pasientskadeerstatning. Norsk pasientskadeerstatning behandler søknader om erstatning.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring